Al 25 jaar is Metalsub fabrikant van duiklampen en quick release systemen
Change country
Zoeken
Winkelmandje

Algemene voorwaarden

1. Algemene informatie

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Metalsub V.O.F.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing wanneer u onze website bezoekt en kunnen worden bijgewerkt door Metalsub.

Correspondentie adres:

Metalsub V.O.F.
Gouzeestraat 5
1382 KD WEESP
Nederland

Tel: 0294 432 812
Email: info@metalsub.nl

2. Gebruikscondities van deze website

2.1 Onze verplichtingen
 

Wij zullen u toegang verschaffen tot deze website in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

We behouden ons het recht voor om:

(a) Deze website (geheel of gedeeltelijk) wijzigen of intrekken, tijdelijk of permanent, met of zonder kennisgeving aan u.
(b) We zullen onze inspanningen gebruiken om deze website te onderhouden. We kunnen echter niet beloven dat de toegang tot deze website ononderbroken of vrij van fouten zal zijn. Gebruik van deze website is op eigen risico. Behalve wanneer het niet mogelijk is om wettelijke aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen die direct of indirect het gevolg zijn van service- of systeemfouten, inclusief serverstoringen, toegangsvertragingen of onderbrekingen, vertragingen bij het aanbieden van diensten, inbreuken op de beveiliging of ongeoorloofde toegang als gevolg van hacking of anderszins.
 

2.2 Uw verplichtingen
U:
(a) stemt ermee in om deze website (of een deel van deze Website) niet te gebruiken voor illegale doeleinden en stemt ermee in om het te gebruiken in overeenstemming met alle relevante wetten;
(b) gaat akkoord met het niet uploaden of verzenden van computervirussen, een Trojaans paard, computerwormen of iets anders bedoeld om de normale bedieningsprocedures van een computer te verstoren of te onderbreken;
(c) gaat ermee akkoord de via deze website aangeboden service zodanig te gebruiken dat onze server of netwerk die op een van onze servers zijn aangesloten, kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelast raken of schaden of het gebruik van deze andere partij kan verstoren;
(d) zal geen hyperlinks maken of publiceren naar enig deel van deze website of een poging doen tot ongeoorloofde toegang tot enig deel van deze website.


3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

3.1 U stemt ermee in (en stemt ermee in om derden niet te helpen of te faciliteren) om materiaal en inhoud van Metalsub te kopiëren, reproduceren, verzenden, publiceren, tonen, distribueren of commercieel exploiteren. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het materiaal en inhoud die deel uitmaken van deze website alleen beschikbaar zijn voor uw persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is daarbij toegestaan dergelijk materiaal of inhoud te downloaden naar de harde schijf van uw computer voor dit aangegeven doel. Elk ander gebruik van het materiaal en de inhoud van deze website is ten strengste verboden.

4. Uw persoonlijke informatie

4.1 Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. We zullen de informatie die we over u verzamelen wettelijk alleen gebruiken in overeenstemming met de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (2001). We verzamelen alleen gegevens indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
4.2 Het soort informatie dat we over u verzamelen, omvat uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en aanvullende informatie die u ons zelf verstrekt via uw persoonlijke account op onze website.

4.3 We zullen nooit gevoelige informatie over u verzamelen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De informatie die we bijhouden zal correct en actueel zijn. U kunt de informatie die wij over u hebben verifiëren door ons een e-mail te sturen. Als u onnauwkeurigheden ontdekt, zullen we deze direct verwijderen of corrigeren. De persoonlijke gegevens die we bewaren, worden beveiligd bewaard in overeenstemming met ons beveiligingsbeleid en de wet.


Als u vragen of opmerkingen heeft over privacy, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Raadpleeg voor meer informatie ons volledige cookie- en privacybeleid, dat deel uitmaakt van de algemene voorwaarden voor het gebruik van deze site.

5. Beveiliging 

5.1 Metalsub neemt alle redelijke stappen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Echter kunnen we de veiligheid van gegevens die u via deze website aan ons verstrekt niet garanderen. U accepteert de inherente veiligheidsrisico's van het verstrekken van informatie en houdt ons niet verantwoordelijk voor enige overtreding van de beveiliging, tenzij dit te wijten is aan onze nalatigheid of opzettelijke verzuimen.

5.2 Lees ons beveiligingsbeleid voor meer informatie over de stappen die we nemen om deze website te beveiligen.